Hundetræning

Få den jagthund, du ønsker og fortjener!
Årets jagthundetræning begynder Onsdag den 07. April 2021.

Med ord, tegn og fløjte kan man styre og guide sin hund, så den gør, hvad man ønsker.

Vejen Jagtforening og Askov-Malt Jagtforening arrangerer i fællesskab atter i år hundetræning ved Vejen Jagtforenings skydebane, Stavnsbjergvej 11a, 6600 Vejen.

COVID-19 og hundetræning

Grundet situationen vedr. COVID-19 gælder der i år særlige forholdsregler :

  1. Alle som forlader p-pladsen og bevæger sig ind på området omkring klubhuset skal afspritte hænder inden der påføres beskyttelseshandsker. Sprit og engangshandsker er placeret på hjørnet af klubhuset ved p-pladsen til fri afbenyttelse.

  2. Beskyttelseshandsker skal bæres indtil man returnerer til p-pladsen og kører hjem. Der forefindes en skraldespand til bortskaffelse af brugte handsker ved udgangen til parkeringspladsen.

  3. Klubhusets faciliteter kan ikke benyttes.

  4. Husk mindst 2 meters afstand fra du kommer til du går - også når du parkerer!

OBS: Af hensyn til forsamlingsforbudet er der i år en øvre grænse for hvor mange kursister vi kan fagne - hvis du gerne vil være sikker på en plads på et af vores hold bedes du tilmelde dig hos enten Askov-Malt Jagtforening (Paolo Clary, tlf. 61976476) eller Vejen Jagtforening (Henrik Johansen, tlf. 29201195).

Hvorfor træne hund i en Jagtforening?

Vi formår at favne bredden uanset hvilke type jagthund du har valgt at dele tilværelsen med. Vi sætter nemlig ikke en bestemt race over andre racer :)

Det er også det ideelle sted at se og lære om andre jagthunde racer, dykke ned i jagtrelateret hundeudstyr og lære mere om selve rollen som hundefører på jagt.

Deslige så stiller Jagtloven krav om at man skal medbringe en egnet apporterende hund på jagt med haglgevær - jagtforeningerne er garant for at træningen indholder de relevante discipliner for at kunne tilfredsstille ovenstående.

Om vores hundetræning

Vores hundetræning benytter sig udelukkende af moderne træningsmetoder og vores uddannede trænere er forpligtiget til at følge DJ’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er et tillidsfuldt forhold imellem hund & fører som respekterer den enkelte hund & hundefører.

Vi kan tilbyde træning i hyggelige omgivelser og i varierende terræn på Vejen Jagtforeningens områder ved Vejen Mose med fokus på den enkelte hund.

Vores træning fokuserer udelukkende på jagthunde.

Hundetræning 2021

Vi tilbyder som regel 3 forskellige træningsforløb i løbet af året :

  • hvalpemotivation/hvalpetræning
  • unghundetræning
  • udvidet apportering

Forår

Forårets jagthundetræning for hvalpe og unghunde begynder Onsdag den 07. April kl. 17.30-19.00 .

Pris 500 kr. for 8 gange træning.

Hvalpetræning/hvalpemotivation.

For hvalpe fra 8 uger til 6 måneder. Hvalpen er i denne periode meget modtagelig for nye indtryk, og derfor er det vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder venlige mennesker og hunde og får et tillidsfuldt forhold til sin omverden. Dette opnår hvalpen i kurset sammen med lydighedstræningen.

Unghunde.

For unghunde fra 6 måneder. Kurset er en fortsættelse af træningen baseret på lydighed ved kommandoer, tegn og fløjte samt opstart af apporteringstræning.

Sommer

Sommerens jagthundetræning begynder efter sommerferien (nærmere dato meldes ud snarest muligt), hvor der sker tilmelding ved fremmøde og opstart af kurset. Der trænes 2 gange om ugen i 3 uger (Mandag & Onsdag).

Pris 500 kr. for 6 gange træning.

Udvidet apportering

For jagthunde i alle aldre om har de basale lydigheds & apporteringsfærdigheder på plads - der trænes intensiv apportering med dummier og vildt så hunden er klar til den kommende jagtsæson.

Træningen tilrettelægges med varierende sværhedsgrad og inkluderer også apportering i og over vand.

For mere information, kontakt:

  • Askov-Malt Jagtforening, instruktør Paolo Clary, tlf. 61976476
  • Vejen Jagtforening, Henrik Johansen, tlf. 29201195