Corona Virus

Danmarks Jægerforbund aflyser alle aktiviteter på forbundsniveau og opfordrer kraftigt de lokale jagtforeninger til at gøre tilsvarende.
Det gælder fra nu og foreløbig frem til 20. april.

Derfor er skydningerne samt hundetræning indtil videre AFLYST!

Vejen Jagtforening følger de af Danmarks Jægerforbund udstukne retningslinjer ifm. Corona epidemien som foreløbig løber frem til den 20. april.